Pustaka Wayang

Pakem Padhalangan Lampahan Wahju Purbasedjati – Ki Siswoharsojo.

Posted on: December 11, 2009

(Anggitanipun) Ki Siswoharsojo, “ Pakem Padhalangan Lampahan Wahju Purbasedjati” – dhapukan gagrag Surakarta. Kadjangkepaken : Djanturan, ginem, kotjapan, banjolan, gara-gara dalah tjaranipun andhalangaken satamatipun. Tuladha suluk mawi noot titi laras. Ngajogjakarta – Gondolaju Kulon: (kaanggit saha kawedalaken dening) Ki Siswaharsojo, tahun 1956 (catatan : tahun pada waktu pengarang menuliskan pengantar buku), 109 halaman, bahasa Jawa pedalangan.

URL file PDF Wahju Purbasedjati – Ki Siswoharsojo yang bisa diunduh :

Halaman 1 ~ 21 :

http://www.4shared.com/file/123962173/659f681a/WahjuPurbaSedjati_121.html

Halaman 22 ~ 43 :
http://www.4shared.com/file/123962513/34cc6740/WahjuPurbaSedjati_2243.html

Halaman 44 ~ 65 :
http://www.4shared.com/file/123961052/33d9ffd7/WahjuPurbaSedjati_4465.html

Halaman 66 ~ 89 :
http://www.4shared.com/file/123962964/ecf39d40/WahjuPurbaSedjati_6689.html

Halaman 91 ~ akhir :
http://www.4shared.com/file/123963880/cc637985/WahjuPurbaSedjati_90akhir.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 649,137 hits

Categories

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 61 other followers

Halaman dilihat :

Advertisements
%d bloggers like this: