Pustaka Wayang

Posts Tagged ‘Makutharama

(Kaanggit) Ki Siswoharsojo, “ Pakem Pedhalangan Lampahan Makutharama “ Kadjangkepaken : djanturan, ginem, banjolan, gara-gara dalah patrapipun andhalang satamatipun. Tuladha suluk 37 warni mawi noot titi laras. Ngajogjakarta – Gondolaju Kulon Dj. VI/ 151 : (kaanggit lan kawedalaken dening) Ki Siswoharsojo, tahun 1963 = cetakan III, 122 halaman, gambar wayang, bahasa Jawa pedalangan.

Buku tuntunan pedalangan lengkap, gagrag Surakarta, gaya tahun 1950 an.

‘Ebook’ bisa ditemui dan diunduh di internet pada alamat URL :

http://www.4shared.com/file/136137400/38e3bf9a/Makutarama_01_59.html

dan

http://www.4shared.com/file/136138948/2ef71a9/Makutarama_60_122.html

Selamat membaca. Salam dari laman Wayang Purwa Buku di Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Wayang-Purwa-Buku/82972305747


Blog Stats

  • 785,252 hits

Categories

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 64 other followers

Halaman dilihat :